Galerija
Galerija hrane i neprehrambenih proizvoda
Procesuirano meso
Procesuirano meso

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Sirevi
Sirevi

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Peciva i kruh
Peciva i kruh

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Ribe i školjkaši
Ribe i školjkaši

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Gastronomski proizvodi
Gastronomski proizvodi

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Hladni naresci
Hladni naresci

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Svježe i smrznuto meso
Svježe i smrznuto meso

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Riža, žitarice i sušeno voće
Riža, žitarice i sušeno voće

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Prerađeno povrće
Prerađeno povrće

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Hrana za kućne ljubimce
Hrana za kućne ljubimce

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Hrana i medicinski prašci
Hrana i medicinski prašci

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
Neprehrambeni proizvodi
Neprehrambeni proizvodi

Pročitajte više o ovoj Aplikaciji

Detaljnije
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.