GLATKE I RELJEFNE ROLE I VREĆICE IZRAĐENE OD VRHUNSKOG FOLIJE;
VIŠESLOJNI FOLIJE RAZLIČITIH NAMJENA

VAKUUMSKE VREĆICE ZA SKLADIŠTENJE I
SOUS-VIDE KUHANJE

VAKUMSKI STROJEVI SA VANJSKOM ASPIRACIJOM, STOLNI KOMORNI STROJEVI ZA VAKUM PAKIRANJE; STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE S POKLOPACIMA OD PLEKSIGLASA NA KOTAČIMA:
INDUSTRIJSKI SEKTOR.KOMORNI VAKUMSKI STROJ; KUHALO ZA SOUS-VIDE ; TERMO-ZATVARAČI LADICA.;GENERATOR OZONA;BRZI RAŠLAĐIVAČ

STROJEVI ZA VAKUMSKO PAKIRANJE I GASTRONOMSKA OPREMA

STROJEVI ZA PAKIRANJE I TEHNOLOGIJA PAKIRANJA

STROJEVI ZA PAKIRANJE I AUTMATSKE LINIJE ZA PAKIRANJE; MULTITUBE STROJEVI - ZA STICK PACK; UPA RAPID MAŠINE- RAZLIČITE VRSTE VREĆICA; UPA - PAKIRANJE U SACHET VREĆICE; POLUAUTOMATSKI STROJEVI ZA PAKIRANJE; SUSTAVI KODIRANJA I PRIJENOSA, BAZE PODATAKA, GRAVIRANJE

Back
Next

Servisi


Prilagođavanje i odabir materijala za pakiranje, kao i različiti aspekti koji su uključeni u odabir održivih materijala
Naša suradnja s nekoliko renomiranih proizvođača fleksibilnih filmova, krutih filmova, filmova koji su potiskani, folija za zaštitu sljepljivanjem sa proizvodom i Termoskupljajućih folija za prehrambenu industriju i za brojne tehničke primjene sve se više fokusira na održive sustave pakiranja. Stoga se proizvodnja folija ne samo obvezuje da će ostvariti stvarnu i provjerljivu zaštitu okoliša, već i pretvara ovaj koncept u djelo.
Ušteda resursa i recikliranje, a zadržava svoju reputaciju
kvaliteta proizvoda ciljevi su koje su tvrtke sebi zadale.
Naravno, druga faza je naša proizvodnja i osiguranje poluproizvoda u obliku gotovih svitaka tiskanih ili nepotiskanih folija, vrećica, spremnika, kanistara, kanta, epruveta, vrčeva itd. ....

Briga o kupcima i Korisnička podrška - kupcima strojeva za pakiranje
Iako su nas tehnološki zahtjevi, kao i uvjeti rada u međunarodnoj pandemiji, doveli u situaciju da moramo promijeniti neke pristupe korisničkoj podršci, neki aspekti "starih" provjerenih metoda ostaju isti.
Kao ovlašteni ditributeri strojeva, predani smo organiziranju i servisiranju putem naših principala i partnera.
Ovaj način rada uključuje brojne aktivnosti, posebno na polju primjene novih tehnologija daljinskog upravljanja i dijagnostike, servis strojeva, osiguravanje brze isporuke rezervnih dijelova iz skladišta proizvođača ili njihovu proizvodnju, individualizaciju bilo kojeg problema s kupcem čak i ako to je samo promjena formata pakiranja, organizacija školovanja s proizvođačima ili dolazak na predavanja kod kupaca, posebno kada je riječ o velikim korporacijama.
Možemo slobodno reći da naši partneri u svojim Odjelima za istraživanje i razvoj koriste više od 1.000 vlastitih patenata. Također koriste usluge renomiranih Sveučilišta za certificiranje i provjeru valjanosti, kao i prednosti novih tehnologija u robotici, upotrebu 3D pisača za izradu dijelova nove generacije strojeva.
Također koriste razvoj inovativnih tehnologija i algoritama za prikupljanje podataka kako bi podržali dizajn i fizičku proizvodnju.


Fotopolimeri organskih materijala


Izrada i tiskanje obrazaca kemijskim ili elektrogravurnim metodama   
(npr. balrotisak)


Trostrane zatvorene vakuumske vrećice s vanjskim tiskom


A-PET posude različitih dimenzija i boja

 

Potiskane folije pripremljene za VFFS ili HFFS strojeve

 

 

Zaslon za upravljanje dodirom, vizualizacija i podešavanje svih parametara

 

 

Kritične dijelove ažuriramo CAD programom i izrađeni su kao novi dizajn u jednom danu

 

 

 

Tehnička pomoć putem telefona

 

 

 

Tvorničko ispitivanje prihvatljivosti / funkcionalnosti (FAT) u tvornici proizvođača

 

 

 

Pomoć i popravak nakon prodaje

 

 

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na:  http://data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj 

Napravljeno sa
od strane tvrtke DORA-PAK d.o.o. Tim za izradu.