Naša uloga u definiranju ambalažnih materijala

Većina se odnosi na fleksibilnu ambalažu, koja je prikladna i neophodna za VFFS, HFFS i automatske linije na temelju ove vrste strojeva, strojeva za vakuumsko pakiranje, Termozatvarača za ladice itd. Zašto to smatramo izuzetno važnim? Krajnji je kupac onaj koji će reagirati na svaki vaš marketinški potez, bilo da se radi o promjeni metode i formata, promjeni grafičkog sadržaja, potrebnim dodacima koje donosi sekundarni sektor, jer u konačnici nailazi na taj proizvod i kupuje ga. Ponekad je motivacija markirano ime, naravno kvaliteta i certifikati koji prate proizvođača, estetski izgled, znanje o upotrebi ekološki prihvatljive ambalaže, sljedivost itd .....

 

Već na početku, kada smo spomenuli "Prilagodbe i odabir ambalažnih materijala", vidljiva je uloga Idejnog dizajna i provedbe u odabiru ambalažnog materijala.

 

Pretpostavimo da smo s vama kao kupcem definirali tehnologiju pakiranja i potrebni stroj za pakiranje ili liniju. Slijedom toga, angažirali ste nekoga ili agenciju za dizajn za idejni projekt i provedbu u odabiru ambalažnog materijala.

Od tog trenutka mi i naši partneri ponovno nastupamo:

 

  • potrebna je grafička priprema
  • tisak materijala
  • laminiranje u slučaju višeslojnih materijala, rezanje i premotavanje radi prilagodbe odabranim strojevima
  • proizvodnja potrebnih ambalažnih materijala u obliku kolutova ili vrećica, pladnjeva, .....
  • Kontrola kvaliete i inspekcija

 

 

Pročitaj više o grafičkoj pripremi

Potrebna je grafička priprema

Tisak materijala

Laminiranje u slučaju višeslojnih materijala, rezanje i premotavanje radi prilagodbe odabranim strojevima


Proizvodnja potrebnih ambalažnih materijala u obliku kolutova ili vrećica, pladnjeva,

Kontrola kvalitete i inspekcija
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.