GLATKE I RELJEFNE ROLE I VREĆICE IZRAĐENE OD VRHUNSKOG FOLIJE;
VIŠESLOJNI FOLIJE RAZLIČITIH NAMJENA

VAKUUMSKE VREĆICE ZA SKLADIŠTENJE I
SOUS-VIDE KUHANJE

VAKUMSKI STROJEVI SA VANJSKOM ASPIRACIJOM, STOLNI KOMORNI STROJEVI ZA VAKUM PAKIRANJE; STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE S POKLOPACIMA OD PLEKSIGLASA NA KOTAČIMA:
INDUSTRIJSKI SEKTOR.KOMORNI VAKUMSKI STROJ; KUHALO ZA SOUS-VIDE ; TERMO-ZATVARAČI LADICA.;GENERATOR OZONA;BRZI RAŠLAĐIVAČ

STROJEVI ZA VAKUMSKO PAKIRANJE I GASTRONOMSKA OPREMA

STROJEVI ZA PAKIRANJE I TEHNOLOGIJA PAKIRANJA

STROJEVI ZA PAKIRANJE I AUTMATSKE LINIJE ZA PAKIRANJE; MULTITUBE STROJEVI - ZA STICK PACK; UPA RAPID MAŠINE- RAZLIČITE VRSTE VREĆICA; UPA - PAKIRANJE U SACHET VREĆICE; POLUAUTOMATSKI STROJEVI ZA PAKIRANJE; SUSTAVI KODIRANJA I PRIJENOSA, BAZE PODATAKA, GRAVIRANJE

Back
Next
Reklamacije i Servis
Ukoliko uređaj trebate REKLAMIRATI (dijagnosticirati ili popraviti uređaj koji je u kvaru), molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova kontaktirajte nas kao ovlaštenog serviser u skladu s uputama na jamstvenom listu i Naputku za uporabu.
USLUGE REKLAMACIJSKOG CENTRA I SERVISA:
U našem DORA-PAK d.o.o. reklamacijskom centru vršimo usluge nadogradnje, dijagnostike kvara i popravka strojeva za vakumsko pakiranje i gastro opreme. kao i utvrđivanje nedostaka ili anomalija na Ambalažnim materijala.. U jamstvenom roku svi popravci od strane DORA-PAK d.o.o su besplatni, prema odredbama i klauzuluma Proizvođača strojeva i naprava. Usluge rada u reklamacijskom centru za pojedine strojeve ili uređaje koja nisu pod našim jamstvom, te radnje koje nisu pokrivene jamstvom naplaćuje se prema cijeni sata rada servisa..

Cijena sata rada servisa = 150,00 kn
Dijagnostika kvara = 1 radni sat

USLUGE REKLAMACIJE I SERVISA KOD STROJEVA ZA GENERALNO PAKIRANJE I SLOŽENIH PAKIRNIH LINIJA, podrobnije je objašnjeno u podnaslovu SERVICE-> Briga o kupcima i korisnička podrška -> Oslanjanje na digitalnu korisničku podršku
U slučaju utvrđivanja nemogućnosti otklanjanja nedostataka ili kvarova na jedan od mogućih načina, DORA-PAK u suglasnosti sa Principalom / Proizvođačem strojeva, pruža podršku u organizaciji nakraćeg mogućeg roka u otklanjanju nastalih problema.
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na:  http://data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj 

Napravljeno sa
od strane tvrtke DORA-PAK d.o.o. Tim za izradu.