Stolni komorni vakuumski strojevi


 

 

Pluton Line

 

Stolni komorni
vakuumski strojevi
ALFA 250

Stolni komorni
vakuumski strojevi
ESSENTIAL 300

Stolni komorni
vakuumski strojevi
ERMETIKA 350

Stolni komorni
vakuumski strojevi
SPRINT 400

Stolni komorni
vakuumski strojevi
SUPERIOR 490


 

Venera Line

 

Stolni komorni
vakuumski strojevi
SYSTEM 30

Stolni komorni
vakuumski strojevi
SYSTEM 35

Stolni komorni
vakuumski strojevi
SYSTEM 40

Stolni komorni
vakuumski strojevi
SYSTEM 45


 

Saturn Line

 

Stolni komorni
vakuumski strojevi
POCKET DIPLAY 250

Stolni komorni
vakuumski strojevi
JUNIOR DISPLAY 300

Stolni komorni
vakuumski strojevi
MIDY DISPLAY 350

Stolni komorni
vakuumski strojevi
BASIC DISPLAY 400

Stolni komorni
vakuumski strojevi
MIXER DISPLAY 450

Stolni komorni
vakuumski strojevi
MIXER PLUS DISPLAY 500

Stolni komorni
vakuumski strojevi
MIXER DUO DISPLAY 2 x 450

Stolni komorni
vakuumski strojevi
MIXER XXL DISPLAY 2 x 400

Stolni komorni
vakuumski strojevi
CLEAN 33 - 330

Stolni komorni
vakuumski strojevi
CLEAN 43 - 430

Galerija slika proizvoda i pakovina

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.