VAKUMSKE VREĆICE I STROJEVI; TERMOZATVARAČI, SOUSE VIDE KUHALA,...

Sve ovo možete naći na jednom mjestu!

Ap

likacije

 


Kada govorimo o aplikacijama koje koriste višeslojne materijale za pakiranje, obi

č

no ih dijelimo na 3 važna podru

č

ja, kao što stoji unutar opisa karakteristi

čnih folija i vrećica:


 

- Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi


 

- Upotreba, tehnološko podru

čje


 

- Strojevi, koji obič

no koriste ovu strukturu ambalažnog


   materijala


 

 

Znanost i tehnologija fleksibilnog pakiranja
Višeslojni filmovi od polimerne smole i procesi do krajnje upotrebe

Zahvala g. Barry A. Morris, koji je napisao i izdao ovako vrijedno djelo


Paket ili pakiranje  osigurava zaštitu proizvoda i komunikaciju s korisnikom (putem grafike, naljepnica i sl.). Korištenje fleksibilne ambalaže posljednjih godina raste brže od ostalih oblika. Ovo se stavlja u perspektivu počevši od kratke povijesti pakiranja i rasprave o prednostima koje pakiranje donosi kroz lanac vrijednosti. Ključni igrači u lancu vrijednosti (potrošači, krajnji korisnici i proizvođači ambalaže) imaju različite potrebe. Inženjeri za pakiranje moraju pretočiti ove potrebe u inženjerske specifikacije. Sastavljanje specijaliziranih slojeva koji osiguravaju brtvljenje, barijeru ili otpornost na agresivne pakovine u višeslojne filmske strukture omogućavaju ispunjavanje ovih potreba na najisplativiji način. Budući trendovi potaknut će daljnju specijalizaciju, što naglašava potrebu za temeljnim razumijevanjem fleksibilnog pakiranja, itd...........................
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.