TSF- Stroj za grupno pakiranje i ovijanje

 

HORIZONTALNI PAKIRNI STROJ - TSF

 TSF 60
 

 

 

                       
Primjerci grupnog pakiranja na stroju TSF Primjerci grupnog pakiranja na stroju TSF

 

TEHNIČKI PODACI

 

TIP
STROJA

DIMENZIJE
PAKETA

A+B
MAX
ŠIRINA
FOLIJE
PROMJER
KOLUTA
KAPACITETA
STROJA
AMBALAŽNI
MATERIJAL
INSTALIRANA
SNAGA 
TSF 60 A 400 600 mm 600 mm 350 mm 5 - 20
pak. / min
termoskuplj..
folija do 130 µm
19 - 28 kW
B 270
C 300
TSF 80 A 550 800 mm 800 mm 350 mm 5 - 20
pak. / min
termoskuplj.
folija do 130 µm
19 - 28 kW
B 370
C 350
TSF 100 A 750 1000 mm 1000 mm 350 mm 5 - 20
pak. / min
termoskuplj.
folija do 130 µm
19 - 28 kW
B 370
C 450
TSF 120 A 950 1200 mm 1200 mm 350 mm 5 - 20
pak. / min
termoskuplj.
folija do 130 µm
19 - 28 kW
B 370
C 500

 

DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI

VAREĆE LETVE SA STRANE:

za potpuno zatvaranje paketa

DODAVAČ PODLOGA:

za pakiranje na kartonske pladnjeve

PRIHVATNI STOL (MOST):

za akumuliranje zapakiranih paketa u daljem procesu

ODVODNI VALJČIĆI:

za transport zapakiranih paketa

NAPRAVE ZA GRUPIRANJE I FORMIRANJE:

za automatsko formiranje paketa i podlaganje kartona pod pakete pred ulaznim tunelom

NAPRAVE ZA PALETIZACIJU:

 

 


Dimenzije ukupne:zavisi od konfiguracije
Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:TSF
Proizvođač:GO/DP
Kapacitet:5-20 PAK/MIN
Srednja potrošna snaga:19 do 28 kW
Dimenzije ambalažnog materijala:PREMA SPECIF.STROJA
Napajanje:380 VAC
Količina:1 kom

Fotografije

strojevi12