Termo-zatvarači posudica/kontejnera sa vakumiranjem i upuhavanjem neutralnih plinova

Ovi termozatvarači s upuhavanjem inertnog plina, mogu vakuumsko  pakiranje hrane u posudice učiniti jednostavnim, zahvaljujući potpuno automatskom radnom ciklusu. Oni savršeno odgovaraju potrebama pakiranja svježe tjestenine  i mesnicama.Dakle Tray 600-800 može vršiti pakiranje i očuvanje prehrambenih proizvoda u hermetički zatvorenim ladicama i posudama.

"Termo-zatvarač" linija od dva termozavarljiva gnijezda se preporučje za sve one male /srednje radionice zainteresirane za vakuum pakiranje vlastite proizvodnje u posude. Kompletan radni ciklus slijedi tri jednostavna koraka:
- Postavljanje ladice u specifičnim kalupima i početi fazu vakuumiranja
- Ubrizgavanja inertnog plina.
- Faza zavarivanja: film / folija hermetički zavaren na posudama /podlošcima
Ovo su tri normalna koraka , naravno,postavljene za izvršenje od strane termozavarivača samog, što se automatski zaustavlja na kraju svakog radnog ciklusa.
Oba modela su u najnovijoj verziju, s potpuno novim pneumatskim zavarivanjem pomoću pneumatskog cilindra po 3 BAR-a i specifičnog VACUUM-PLINSKOG senzora na elektroničkom sklopu.
Zavarivanje folije razrez na obje strane 1 / 2 GASTRO ladica, ali i kod 1 / 4 GASTRO i 1 / 8 GASTRO nužno je potrebna ručna intervencija od strane operatera otrgavanjem viška folije između ladica.
Oba modela su potpuno izrađeni od inox čelika i aluminija. Prosječna dnevna proizvodnja: 150-300 posuda na dan.

Model TRAY 600
Structure / KuĆište   Inox + Aluminium
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
610x600x560 H 
Maximum container dim. /Maks.
dimenzije posude
mm  265 x 325
  Absorption  / Snaga W 1800
Working cycle/ Radni ciklus automatski
Vacuum pump / Vakumska
pumpa
  Q = 25 m3/h
Controls / Upravljanje digit LCD + sensor-VAC
Max. pressure / maks. pritisak   3/4 BAR
Voltage / Napajanje 230 V/50 Hz  

------------------------------------------------------------------------------

Model TRAY 800
Structure / KuĆište   Inox + Aluminium
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
610x600x1100 H 
Maximum container dim. /Maks.
dimenzije posude
mm  265 x 325
  Absorption  / Snaga W 1800
Working cycle/ Radni ciklus automatski
Vacuum pump / Vakumska
pumpa
  Q = 25 m3/h
Controls / Upravljanje digit LCD + sensor-VAC
Max. pressure / maks. pritisak   3/4 BAR
Voltage / Napajanje 230 V/50 Hz  

 

 

Cijena:59.498,98 kn ; 63.241,05 kn + PDV
Model:TRAY 600 LCD / TRAY 800 LCD
Proizvođač:EU/GO
Kapacitet:2-8 kom/ 1-2 cikl/min
Srednja potrošna snaga:1800 W
Napajanje:230 VAC
Količina:1 kom

Fotografije

13578114291357811327135877066113587706731358770773