Doraflex TB

Vakuumske folije termoformirajuće DONJE I GORNJE za automatske strojeve - DORAFLEX TB

Fleksibilni višeslojni koestrudirani materijali

Doraflex TB je fleksibilni koestrudirani materijala sastavljen od 3- 7 slojeva baziranih na poliamidu/polietilenu sa dokazanim karakteristikama otpornosti na kisik. 
Ponuda različitih debljina Doraflex TB barijernih folija, kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja.

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex TB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 560 kg Donje ; min 120 kg Gornje

Fotografije

doraflex TB