Doraflex ML

Doraflex ML je fleksibilni materijala sastavljen od više slojeva baziranih na različitim kombinacijama osnovnih materijala, 
Ponuda različitih debljina Doraflex ML kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja.

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex ML
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 80 kg

Fotografije

doravac MLB 37doravac MLB40DVC00012DVC00013DVC00016Slika0108