Doraflex IX

Doraflex IX je fleksibilni koestrudirani ili kaširani materijal sastavljen od 3 -  7 ili više slojeva baziranih na Poliamidu/EVOH/Polietilen strukturi.
Ponuda različitih debljina Doraflex IX barijernih folija, kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:DORAFLEX IX
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 80 kg

Fotografije

doraflex IX_014