Komorni vakumski strojevi na kotačima- MIXER,MASTER,MASTER 2,MAGNUM, MAJOR, MAXI, SUPER, HYPER

Oni su savršeni za pakiranje u proizvodnji, za  laboratorije, velike kuhinje i hotele za sve kupce koji zahtijevaju znatnu proizvodnju. Njihove vakuum pumpe su izuzetno snažne. Štoviše, isprešane jednokomadne vakuum komore bez varova i elektronička vakuum kontrola, osiguravaju maksimalnu garanciju u rezultatima.

Model MIXER L
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
560x610x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
460x500x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  450
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 90
  Absorption  / Snaga W 900
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

-------------------------------------------------------------------------

Model MASTER
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
680x570x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
560x460x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  450
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 110
  Absorption  / Snaga W 900
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

------------------------------------------------------------------------------

Model MASTER 2
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
680x570x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
560x460x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  2 x 450
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 110
  Absorption  / Snaga W 1000
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 

------------------------------------------------------------------------------

Model MAGNUM
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
630x760x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
510x650x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  500
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 60 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 140
  Absorption  / Snaga W 1300
Voltage / Napajanje 380 V / 50 Hz

-------------------------------------------------------------------------------

Model MAJOR
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
840x680x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
720x570x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  2 X 550
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 60 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 160
  Absorption  / Snaga W 1450
Voltage / Napajanje 380 V / 50 Hz

 

------------------------------------------------------------------------------

Model MAXI
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
1040x680x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
920x570x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  900 / mm 500
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 100 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 200
  Absorption  / Snaga W 2400
Voltage / Napajanje 380 V / 50 Hz

 

------------------------------------------------------------------------------

Model SUPER
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
1140x590x1050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
1020x420x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  1000
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 60 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 160
  Absorption  / Snaga W 1450
Voltage / Napajanje 380 V / 50 Hz

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Model HYPER
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
1680x6801050 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
(720x570x220 H) x 2
  Sealing bar / Vareća letva mm (2 x 550) x 2
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q=100  m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 260
  Absorption  / Snaga W 2600
Voltage / Napajanje 380 V / 50 Hz

 

 

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:više modela
Proizvođač:EU/GO
Kapacitet:2-3 ciklusa/min po komori
Srednja potrošna snaga:od 900 W - 2600 W
Dimenzije ambalažnog materijala:od 430 -980 mm/ ( 2 x 530mm)x 2
Napajanje:230 VAC i 380 VAC
Količina:1 kom

Fotografije

ALFAHYPERALFAMAGNUMALFAMAJORALFAMASTER 2ALFAMASTERALFAMAXIALFAMIXER LALFASUPER