Komorni stolni vakumski strojevi- POCKET,JUNIOR,MIDY,BASIC,MIXER,MIXER 50,MIXER DUO

Novu "Liniju SATURNO" , karakterizira ekstremna točnost u detaljima i opremljena je  s nekoliko radnih funkcija, moguće ju je smjestiti na vrh svoje kategorije; puna primjena u ugostiteljskom području, gastronomiji ,itd

 

 

 

 

Model POCKET
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
360x400x400 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
260x300x160H
  Sealing bar / Vareća letva mm  250
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 6 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 32
  Absorption  / Snaga W 350
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 -------------------------------------------------------------------------

Model JUNIOR
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
410x460x420 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
310x350x190H
  Sealing bar / Vareća letva mm  300
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 10 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 38
  Absorption  / Snaga W 400
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 ---------------------------------------------------------------------------------

Model MIDY
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
460x500x420 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
360x400x190H
  Sealing bar / Vareća letva mm  350
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 10 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 42
  Absorption  / Snaga W 450
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 ----------------------------------------------------------------------------

Model BASIC
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
510x560x450 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
410x450x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  400
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 60
  Absorption  / Snaga W 900
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 ---------------------------------------------------------------------

Model MIXER
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
560x610x450 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
460x500x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  450
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 68
  Absorption  / Snaga W 900
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 ------------------------------------------------------------------------------

Model MIXER 50
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
600x560x450 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
500x460x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm  500
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 70
  Absorption  / Snaga W 900
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 ---------------------------------------------------------------------------------

Model MIXER DUO
Structure / Kućište Inox
Overall dimension / Ukupne
dimenzije
600x560x450 H 
Size of the chamber/ Veličina
vakumske komore
500x460x220 H
  Sealing bar / Vareća letva mm   2 x 450
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 25 m3/h-OIL
  Weight / Težina Kg 70
  Absorption  / Snaga W 950
Voltage / Napajanje 230 V / 50 Hz

 

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:više modela
Proizvođač:EU/GO
Kapacitet:2-3 ciklusa/min
Srednja potrošna snaga:od 400 do 950 W
Dimenzije ambalažnog materijala:od 280 -430/ 2 x 380
Napajanje:230 VAC
Količina:1 kom

Fotografije

1357832100135783211513578321351357832162135783230613578325161357832689