Podrška HO.RE.CA. sektoru

07.02.2019. 01:36

O kojim pogodnostima u ovom sektoru zapravo govorimo:

Ugostiteljstvo i proizvodnja hrane općenito, u potrazi za što boljim poslovanjem, susreće se sa potrebom reinžinjeringa poslovnih procesa.

Sous vide je profesionalna metoda kuhanja koja uključuje vrećice plastične barijere i zaštite od kisika i precizne kontrole temperature za smanjenje oksidacije i produljenje iskoristivog roka trajanja pripremljene hrane, u potpunosti otklanja ili smanjuje kontakt s aerobnim bakterijama.Rezultat je konačni proizvod sa superiornom teksturom, pojačanih okusa i boljih organoleptičkih svojstava.

Vakum pakiranje je moderna tehnika za pakiranje prehrambenih proizvoda. To uključuje evakuaciju zraka sadržanu u paketu, a zatim se hermetički zatvara. Na ovaj način kisik i sve kemijske i biološke zagađivače kao što su zagađene tvari, bakterija i plijesni koje su normal-no prisutne u zraku, su eliminirani od kontakta s proizvodom.

Sve više smo svjedoci povećane ulogu MAP pakiranja u svakodnevnom životu i pri kupnji namirnica, a razlozi su sljedeći:

  • Povećana potražnja za hranom koja je laka za spremanje;
  • Promjene u snabdijevanju i distribuciji hrane koje su u vezi sa globalizacijom;
  • Decidirani zahtjevi u pogledu sigurnosti hrane;
  • Produženje roka trajnosti;
  • Smanjenje cijene;
  • Ekološki aspeti: redukcija,reciklaža, biodegradibilnost...
  • Zahtevi za hranom koja je minimalno prerađena, bez umjetnih aditiva i konzervanasa.

 

Arhiva vijesti