Folije - kaširane

Doraflex IX

Doraflex IX

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:DORAFLEX IX
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 80 kg

Doraflex IX je fleksibilni koestrudirani ili kaširani materijal sastavljen od 3 -  7 ili više slojeva baziranih na Poliamidu/EVOH/Polietilen strukturi.
Ponuda različitih debljina Doraflex IX barijernih folija, kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja

Doraflex ML

Doraflex ML

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex ML
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 80 kg

Doraflex ML je fleksibilni materijala sastavljen od više slojeva baziranih na različitim kombinacijama osnovnih materijala, 
Ponuda različitih debljina Doraflex ML kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja.

Doraflex TB

Doraflex TB

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex TB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 560 kg Donje ; min 120 kg Gornje

Vakuumske folije termoformirajuće DONJE I GORNJE za automatske strojeve - DORAFLEX TB

Fleksibilni višeslojni koestrudirani materijali

Doraflex TB je fleksibilni koestrudirani materijala sastavljen od 3- 7 slojeva baziranih na poliamidu/polietilenu sa dokazanim karakteristikama otpornosti na kisik. 
Ponuda različitih debljina Doraflex TB barijernih...

Dorarigid

Dorarigid

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Dorarigid
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 500 kg

Polukrute termoformirajuće folije

Dorarigid su polukrute barijerne folije sljedećih karakterističnih sastava PET/PE ili PET/EVOH/PE strukture.