Ambalažne vrećice - opće namjene

Doraflex MLB

Doraflex MLB

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex MLB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 1000 neutralne, 8000 sa tiskom

Vrećice iz jedno ili višeslojnih folija za pakiranje različitih proizvoda -DORAFLEX MLB

Doraflex MLB su višeslojne, ali i metalizirane strukture prilagođene za pakiranje na poluatomatskim pakirnim strojevima, pretežito bazirano na materijalima OPA, PET, PA i PE kao vareći sloj.