VFFS- Strojevi za grupno pakiranje i ovijanje

TSF- Stroj za grupno pakiranje i ovijanje

TSF- Stroj za grupno pakiranje i ovijanje

Dimenzije ukupne:zavisi od konfiguracije
Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:TSF
Proizvođač:GO/DP
Kapacitet:5-20 PAK/MIN
Srednja potrošna snaga:19 do 28 kW
Dimenzije ambalažnog materijala:PREMA SPECIF.STROJA
Napajanje:380 VAC
Količina:1 kom