Folije - koestrudirane

Doraflex IX

Doraflex IX

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:DORAFLEX IX
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 80 kg

Doraflex IX je fleksibilni koestrudirani ili kaširani materijal sastavljen od 3 -  7 ili više slojeva baziranih na Poliamidu/EVOH/Polietilen strukturi.
Ponuda različitih debljina Doraflex IX barijernih folija, kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja

Doraflex TB

Doraflex TB

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex TB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 560 kg Donje ; min 120 kg Gornje

Vakuumske folije termoformirajuće DONJE I GORNJE za automatske strojeve - DORAFLEX TB

Fleksibilni višeslojni koestrudirani materijali

Doraflex TB je fleksibilni koestrudirani materijala sastavljen od 3- 7 slojeva baziranih na poliamidu/polietilenu sa dokazanim karakteristikama otpornosti na kisik. 
Ponuda različitih debljina Doraflex TB barijernih...

Dorarigid

Dorarigid

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Dorarigid
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 500 kg

Polukrute termoformirajuće folije

Dorarigid su polukrute barijerne folije sljedećih karakterističnih sastava PET/PE ili PET/EVOH/PE strukture.