Ambalažne vrećice- barijerne / vakuumske/ inertni plinovi

Doravac A

Doravac A

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doravac A
Proizvođač:DORA-PAK
Dimenzije ambalažnog materijala:min.100X100 do max.500 x 1080 mm

  Doravac A su višeslojne i metalizirane strukture prilagođene za pakiranje na automatskim i poluatomatskim pakirnim strojevima, pretežito bazirano na materijalima OPA, PET, PA i PE kao vareći sloj.   Doravac A  vrećice mogu biti i sa unutarnjim tiskom do 8 boja.Folije imaju izvrsne vareće osobine, čak i kroz onečišćene stijenke sa vrlo tankim slojem ljepila koje ne utječe na...

Doraflex TSB

Doraflex TSB

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doraflex TSB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 1000 kom

Termoskupljajuće vakuumske vrećice imaju veoma važnu ulogu kod zaštitnog pakiranja mesa, sireva, plodova mora i povrća.
Ove vrećice imaju 80 puta bolju neopropusnost na kisik nego one izrađene od polivinil klorida ili 400 puta bolje nego kod vrećica izrađenih od polietilena.   Pročitaj više.........

Doravac

Doravac

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doravac
Proizvođač:DORA-PAK
Dimenzije ambalažnog materijala:min.100X100 do max.500 x 1080 mm


Vrećice su napravljene od višeslojnih filmova metodom koestruzije materijala a rezultat su izuzetna otpornost,i trajnost te se kao takove najčešće i nude u industriji. 
Njihova nepropusnost na vodene pare,visoka otpornost na djelovanje kisika, dobra prozirnost i visoki sjaj, i naravno svojstvo produženja roka trajnosti zapakiranog proizvoda, čine ih gotovo...

Doravac EB

Doravac EB

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doravac EB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 1000 kom

Vrećice zavarene sa strane, a proces vakumiranja se izvodi van komore tj. na jednostavnijim vakumskim mašinama

 Doravac EB su reljefne vrećice i gotove role folija sa vanjskim slojem poliamida/polietilen, namijenjene vakumskom pakiranju.Posebna obrada i stvaranje reljefne stranice na vrećicama/foliji , omogućava odlično izvlačenje zraka i stvaranje vakuma, osobito na...
Doravac SB

Doravac SB

Cijena:na upit-prema specifikaciji
Model:Doravac SB
Proizvođač:DORA-PAK
Količina:min 1000 kom

 


Vrećice oblikovane prema proizvodu izrađene od specijalnog sastava poliamida/polietilena za vakumiranje ili pakiranje u modificiranoj atmosferi (MAP), cijelih komada pršuta ili sušenog mesa.One su kružno oblikovane na svim krajevima, što ih ne čini samo manje nezgrapnima već su i pogodnije za manipulaciju, prilikom samog pakiranja, ali isto tako značajno...