Sve je bolje kada se koristi moderna tehnologija pakiranja

Kod strojevima za pakiranje i tehnologiji razvijamo različite proizvode, usluge i procese kako bismo zaštitili vaše proizvode i ljude koji se na njih oslanjaju. Naš prioritet su Inoviranje novih materijala, formata i tehnologija.

 


Briga o kupcima i Korisnička podrška

Iako su nas tehnološki zahtjevi, kao i uvjeti rada u međunarodnoj pandemiji, doveli u situaciju da moramo promijeniti neke pristupe korisničkoj podršci, neki aspekti "starih" provjerenih metoda ostaju isti. Sad zapravo nailazimo na područje:

- Oslanjanje na digitalnu korisničku podršku

- Tehnička podrška

- Naputci za uporabu i održavanje

- Certifikati i validacije

Gledamo u izvrsnost rješavanja problema digitalnim uslugama

Nepobitno je da naši Principa i Partneri s kojima nudimo opremu za pakiranje slijede postignuća takozvane 4. Industrijske revolucije. Ova vrsta brige o kupcima implementirana je negdje, gdje postoje uvjeti za modularne nadogradnje i naravno povezani s proizvodnjom novih strojeva, složenih linija za pakiranje.

Trenutna praksa, posebno u proizvodnji nestandardnih tipova strojeva, a posebno u sektoru primarnog pakiranja, predviđala je dvije faze FAT-a (tvornički test prihvaćanja). Osnovno ispitivanje i provjera funkcionalnosti opreme u tvornicama proizvođača, s ispitnim količinama ambalaže i ambalažnih materijala.

 

Sekundarna provjera valjanosti opreme i njene funkcionalnosti odvija se u radnom prostoru kupca, gdje je oprema instalirana. Bez obzira je li proizvođač izvršio izravnu montažu ili je to radila treća strana, konačna podešavanja, kontrolu i ispitivanje potrebnih i ugovorenih kapaciteta i kvalitete ambalaže vrši tehničko osoblje proizvođača.

Ako su neki korisnici instalirali sustav "Fieldbus" i koriste neke od odabranih protokola, provodi se testiranje, kako internih kontrolnih sustava, tako i mogućnosti Ethernet pristupa, otkrivanja i bilježenja radnih parametara strojeva i srodne druge opreme.

Neki od naših Principala već koriste gore spomenutu tehnologiju, kao i mogućnosti hijerarhijski kontroliranih procesa od strane kupaca, putem kamera i nadzornih mogućnosti, kao i provedbu zahtjeva za određenim promjenama, ovisno o promjenama u tehnološkim postavkama ili formatima pakiranja.

 

Školovanje sistemskim pristupom (SAT) - svoje znanje prenosimo na vas

Svi naši stručnjaci imaju koristi od kontinuirane obuke koja nam omogućava da stalno ažuriramo vaše rukovatelje strojevima i / ili osoblje za održavanje, prilagođavajući obuku njihovom iskustvu i potrebnoj razini prilagodbe. Na ovaj način pomažemo vam da vaša proizvodna linija radi nesmetano i da optimizirate performanse.

 


Testiranje pojedinh sklopova u pogonu proizvođača

Testiranje u pogonu kupca i priprema za Teleservice uslugu

Postavljanje opreme za digitalni nadzor i upravljanje

Obuka i školovanje u pogonu proizvođača

Testiranje višekomormog sustava odvage (Multihead)  i podešavanje sinkronizacije sa radom osnovnog stroja

Finalne probe kod korisnika  spregnutog sustava rada dva stroja sa jednim dozirnim sustavom


Tehnička podrška

Proizvođači strojeva uvijek su ulagali u istraživanje i razvoj: tvrtkama je na raspolaganju osoblje specijaliziranih tehničara i inženjera s dugogodišnjim iskustvom i detaljnim, suvremenim znanjem na području strojeva za pakiranje koji su uključeni u stvaranje naprednih visoko tehnoloških strojeva.

 

Čitavi timovi mogu svojim klijentima pružiti trenutna, moderna rješenja koja su također rezultat kontinuirane suradnje s inženjerima i menadžmentom vodećih multinacionalnih tvrtki.

 

U stvarnosti elektronički i strojarski odjeli uključeni su u pronalaženje novih rješenja kako bi se osigurali strojevi s najnovijim tehnologijama. Stalno provode mjeriteljska ispitivanja kako bi osigurali da naša oprema udovoljava međunarodnim standardima koji reguliraju prehrambenu i druge industrije, posebno za farmakologiju, kozmetičku industriju.

 


Naputci za uporabu i održavanje

Naputci za uporabu sadrže sve potrebne informacije o sljedećem:

 

Tehničke karakteristike

Odredbe o sigurnoj uporabi proizvoda

Prilagodbe

Zamjene

Problemi, rezervni dijelovi, održavanje

Izjava o ugrađenim materijalima koji dolaze u izravan kontakt s hranom - studija - (Uredba o materijalima /  

         objektima koji dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima EZ br. 1935/2004)

Električni i pneumatski dijagrami i ostala potrebna dokumentacija

 

Za svaki stroj izrađuje se jedinstveni, specifični priručnik. Bavi se svojim specifičnim operacijama, a uključuje serijski broj i identifikaciju kupca. To ga čini prilagođenim dokumentom koji je specifičan za svaki proizvedeni stroj i koji olakšava njegov rad i održavanje.

Priručnik se sastoji od općeg dijela s informacijama o korištenju stroja. Zatim se detaljnije govori o tehničkim značajkama, načinu instaliranja, pokretanja i isključivanja stroja, načinima rada, podešavanju različitih funkcija, zamjenama i podešavanjima te čišćenju i održavanju.

 


Certifikati i validacije

Provjera valjanosti protokola

 

Uz dokumentaciju potrebnu za uporabu, rad i održavanje koja dolazi uz svaki stroj, klijent može zatražiti provjeru valjanosti protokola u skladu sa standardima GMP ;  GAMP 4 odnosno i GAMP 5 Zbirni. Ova dokumentacija pruža najveće jamstvo da određeni postupak generira proizvod s prethodnim -definiranim specifikacijama i njegovim atributima kvalitete.

 

IQ OQ dokumenti za provjeru valjanosti i pomoću Protokola za provjeru kontroliraju funkcije, značajke i rad određenog stroja.

 

Protokol o potvrđivanju pripremljen je na temelju odredbi standarda GMP (dobra proizvodna praksa) i GAMP 4 kao i GAMP 5 Zbirni (dobra automatizirana procesno proizvodna praksa) stvorenih za prehrambeni i farmaceutski sektor , koji se koriste u njima..

 

Tim kvalificiranih tehničara bavi se svim oblicima za ispitivanje sustava koje treba proći i pripremom dokumenata kao što su FS, DS, IQ / OQ Test Protocol.

 

 

21 CFR DIO 211 FDA (sigurnost dokumentacije)

 

Principali, koji također rade u farmaceutskom i prehrambenom sektoru, uvijek su najviše pozornosti posvećivali pitanjima kao što su kvaliteta, praćenje podataka i briga o instrumentima koji se koriste. Ova je predanost pokrenuta urođenom vještinom i profesionalnošću koja karakteriziraju tvrtku, a nedavno i potrebom da se udovolji zahtjevima za provjeru valjanosti UPRAVE ZA HRANU I LIJEKOVE (FDA).

 

FDA potvrđuje svaki proizvodni postupak i zahtijeva dokumentaciju koja dokazuje da je bilo koja hrana ili lijek slijedio odgovarajući proizvodni postupak, u skladu s raznim fazama uspostavljenim međunarodnim standardima i utvrđenim normama.

 

Dokument 21 CFR, dio 211, posebno analizira sigurnost dokumentacije i zahtijeva od tvrtki koje proizvode lijekove za ljudsku uporabu da slijede određene smjernice u vezi s identifikacijom, praćenjem i provjerom autentičnosti dokumenata koji se odnose na razvoj i proizvodnju tih lijekova.

 

FDA zahtijeva stalno podnošenje dokumenata tijekom faze izrade. Te se dokumente može pregledati u bilo kojem trenutku.

 

Dokument 21 CFR, dio 211, stoga utvrđuje smjernice kojih se treba pridržavati, tako da bilo koji sustav može pružiti dokumentaciju i elektroničke potpise kako bi osigurao mogućnost provjere i potvrde tih dokumenata, za prepoznavanje operatora i ispis proizvodnih dokumenata.


KONTAKTIRAJTE NAS
Srečko Čorba

Direktor

Željko Čorba

Savjetnik - Program strojeva za pakiranje

Kontaktirajte nas

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail:
mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Za bilo koje pitanje? Budite slobodni kontaktirajte nas!

 

Pošaljite elektronsku poruku

Pošalji

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se primjenjuje na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na adresi:   http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 


 

Ambalažne vrećice, vakuumske, industrijske vreće, folije, posude,brizgana plastika

Strojevi za vakumsko pakiranje i gastro oprema

Tehnologija pakiranja, strojevi za pakiranje, elementi finalne logistike

 

Copyright © 2020 by , "DORA-PAK d.o.o." All Rights reserved mail@dora-pak.hr