Priroda i nove tehnologije pružaju nam više!
Priroda u svom najboljem obliku pruža nam izvor zdrave hrane. Koristeći moderne tehnologije njezine pripreme i sačuvanja, poboljšavamo kvalitetu života, štitimo se od neželjenih organizama. Naravno, i pružamo sebi zadovoljstvo u gastronomskom uživanju na svim destinacijama....

Stolni komorni vakuumski strojevi
Stolni komorni vakuumski strojevi- SYSTEM 45

Nova serija digitalnih stolnih vakuumskih strojeva za pakiranje. Razvijeni za Horeca sektor, i oni imaju uprešane okrugle komore sa izmjenjivim brtveno varećim letvama. Oni se stvarno lako čiste. Jednostavna elektronika i zavarivanje s 18 različitih programa za svaku vrstu vrećice

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS /TEHNI
Č
KE KARAKTERISTIKE

 

 Model      

 SYSTEM 45

 Structure / Kućište

Inox

 Overall dimension / Ukupne dimenzije

 mm 560 x630x450 H

Size of the chamber/ Veličina vakumske komore

mm  460 x 500x220 H

 Sealing bar / Vareća letva

mm 450

Dimensions of packaging materials/Dimenzije ambalažnog materijala

 430 mm x 500 mm MAX

 Vacuum pump / Vakumska pumpa

Q=20 m3h-OIL

Sealing system/ Način zavarivanja:

pulsed- thrust membrane / impulsni- potisna membrana

 Weight / Težina

Kg 62

 Absorption  / Snaga

 W 1150

 Voltage / Napajanje

230 V/50 Hz

 

UPRAVLJA
Č
KA PLO
Č
A; STANDARDNA OPREMA; DODATNA OPREMA

 

KONTAKTI
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail
: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr
FOLLOW US


Imate li pitanja?
Slobodno nas kontaktirajte.