Vakuumski strojevi sa vanjskom aspiracijom
Vacuum machines - with external aspiration EUROBIG

TECHNICAL CHARACTERISTICS /TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


Model EUROBIG
Structure / Kučišt: Inox analogic
Overall dimension / Ukupne dimenzije: 470x260x130 H
Sealing bar / Vareća letva: mm 450
Dimensions of packaging materials/Dimenzije ambalažnog materijala: up to 430 mm width
Vacuum pump / Vakumska pumpa: Q=20/24 LT/MIN
Weight / Težina: KG 10
Absorption / Snaga: W 270
Voltage / Napajanje: 230 V/50 Hz

Poluautomatski strojevi za vakuumsko pakiranje koji pripadaju ovoj liniji dizajnirani su za maloprodaju, vanjska struktura od nehrđajućeg čelika daje stroju iznimnu robusnost. (upotreba u "pametnim kućama" - struktura ABS).
Modeli euromini i eurobig opremljeni su poluautomatskom upravljačkom pločom koja je dizajnirana da korisniku pruži ekstremnu pogodnost u uporabi.


UPRAVLJAČKA PLOČA; STANDARDNA OPREMA; DODATNA OPREMA

KONTAKTIRAJTE NAS
Srečko Čorba

Direktor

Željko Čorba

Savjetnik - Program strojeva za pakiranje

Kontaktirajte nas

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail:
mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Za bilo koje pitanje? Budite slobodni kontaktirajte nas!

 

Pošaljite elektronsku poruku

Pošalji

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se primjenjuje na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na adresi:   http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 


 

Ambalažne vrećice, vakuumske, industrijske vreće, folije, posude,brizgana plastika

Strojevi za vakumsko pakiranje i gastro oprema

Tehnologija pakiranja, strojevi za pakiranje, elementi finalne logistike

 

Copyright © 2020 by , "DORA-PAK d.o.o." All Rights reserved mail@dora-pak.hr