Vakuumski strojevi sa vanjskom aspiracijom
Vacuum machines - with external aspiration EUROBIG

Poluautomatski strojevi za vakuumsko pakiranje koji pripadaju ovoj liniji dizajnirani su za maloprodaju, vanjska struktura od nehrđajućeg čelika daje stroju iznimnu robusnost. (upotreba u "pametnim kućama" - struktura ABS).
Modeli euromini i eurobig opremljeni su poluautomatskom upravljačkom pločom koja je dizajnirana da korisniku pruži ekstremnu pogodnost u uporabi.

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS /TEHNI
Č
KE KARAKTERISTIKE

 

 Model      

 EUROBIG

 Structure / Kućište

 Inox analogic

 Overall dimension / Ukupne dimenzije

 mm 470 x260x130 H

 Sealing bar / Vareća letva

mm 450

Dimensions of packaging materials/Dimenzije ambalažnog materijala

up to 430 mm for bags width/ do 430 mm širine vrećice

 Vacuum pump / Vakumska pumpa

Q=20  LT/MIn

 Weight / Težina

Kg 10

 Absorption  / Snaga

 W 270

 

 Voltage / Napajanje

230 V/50 Hz

 

UPRAVLJA
Č
KA PLO
Č
A; STANDARDNA OPREMA; DODATNA OPREMA

 


KONTAKTIRAJTE NAS
Srečko Čorba

Direktor

Željko Čorba

Savjetnik - Program strojeva za pakiranje

Kontaktirajte nas

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail:
mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Za bilo koje pitanje? Budite slobodni kontaktirajte nas!

 

Pošaljite elektronsku poruku

Pošalji

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se primjenjuje na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na adresi:   http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 


 

Ambalažne vrećice, vakuumske, industrijske vreće, folije, posude,brizgana plastika

Strojevi za vakumsko pakiranje i gastro oprema

Tehnologija pakiranja, strojevi za pakiranje, elementi finalne logistike

 

Copyright © 2020 by , "DORA-PAK d.o.o." All Rights reserved mail@dora-pak.hr