U modernoj gastronomiji sve je bolje!

Vakuumsko pakiranje i kuhanje Souse Vide idealno je za pripremu gotovo bilo kojeg proizvoda. Pa zašto je  nešto idealno ovisi o mnogim čimbenicima? Budući da ova metoda pakiranja i kuhanja ima mogućnost očuvanja raznovrsnih proizvoda, prva je na udaru, potrebna ambalaža,zatim tehnička sredstva....


Vakuumski strojevi sa vanjskom aspiracijom
Vakuumski strojevi sa vanjskom aspiracijom MICRO

TECHNICAL CHARACTERISTICS /TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


Model: : MIKRO
Structure / Kućište: Inox dihit aut.
Overall dimension / Ukupne dimenzije: 470x380x210 H
Sealing bar / VareĆa letva: mm 450
Dimensions of packaging materials/Dimenzije ambalažnog materijala: up to 430 mm for bags / do 430 mm šiirine vrećice
Vacuum pump / Vakumska pumpa Q= 8/9,6 m3/h-OIL
Weight / Težina: KG 22
Absorption / Snaga W 450
Voltage / Napajanje 230 V/50 Hz


Vanjski usisni vakuum strojevi za pakiranje, posebno pogodan za pakiranja krute hrane.Ova linija strojeva je slična "profesionalnim" dakle jedan (Automatski radni ciklus i jednostavno programiranje na upravljačkoj ploči), međutim, zahvaljujući uljnoj vakuumskoj pumpi - ugrađenoj u ovoj seriji - garantira duži radni vijek ,čak i bez predgrijavanja ulja i njegovih rizika.


UPRAVLJAČKA PLOČA; STANDARDNA OPREMA; DODATNA OPREMA
TIM
Srečko Čorba
General manager
Željko Čorba
Advisor
KONTAKTI
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail:
mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Ima li pitanja?
Slobodno nas kontaktirajte.

PRATITE NAS

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se primjenjuje na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na adresi:   http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 

 

Ambalažne vre
ćice, vakuumske, industrijske vreće, folije, posude,brizgana plastika
Strojevi za vakumsko pakiranje i gastro oprema
Tehnologija pakiranja, strojevi za pakiranje, elementi finalne logistike

 

Copyright
© 2020 by , "DORA-PAK d.o.o." All Rights reserved
mail@dora-pak.hr