U modernoj gastronomiji sve je bolje!

Vakuumsko pakiranje i kuhanje Souse Vide idealno je za pripremu gotovo bilo kojeg proizvoda. Pa zašto je  nešto idealno ovisi o mnogim čimbenicima? Budući da ova metoda pakiranja i kuhanja ima mogućnost očuvanja raznovrsnih proizvoda, prva je na udaru, potrebna ambalaža,zatim tehnička sredstva....


Termozatvarači posuda / ladica + MAP
Termozatvarači posuda /kontejnera sa automatskim odvijanjem folije
SEAL MATIC 300

TECHNICAL CHARACTERISTICS /TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model: SEAL MATIC 300
Structure / Kućište: Inox + Aluminium
Overall dimension / Ukupne dimenzije: 320x440x500 open / otvoren
Maximum container dim. /Maks.dimenzije posude: mm 200 x 190
Absorption / Snaga : W 760
Working cycle/ Radni ciklus: semi-automatic; poluautomatski
Vacuum pump / Vakumska pumpa: -
Controls / Upravljanje: timer diigit / digitalno vremenski
Max. pressure / maks. pritisak: -
Voltage / Napajanje: 230 V/50 Hz

Novi poluautomatski termozatvarčki stroj, koji se ističe na tržištu sa nekim važnim tehničkim detaljima:

- automatsko povlačenje filma

- samoregulacija tlaka brtvljenja neovisno o operatoru

- brza promjena kalupa

- mogućnost izrade posebnih kalupa na zahtjev kupca.

Ove male inovacije u polju dizajna odredile su neposrednost i jednostavnost korištenja čak i od strane najneiskusnijeg operatera.

Seal-matic 300 i 400 su idealni za trgovine, laboratorije i maloprodaju.

UPRAVLJAČKA PLOČA; STANDARDNA OPREMA; DODATNA OPREMA

TIM
Srečko Čorba
General manager
Željko Čorba
Advisor
KONTAKTI
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail:
mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Ima li pitanja?
Slobodno nas kontaktirajte.

PRATITE NAS

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se primjenjuje na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na adresi:   http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj