Priroda i nove tehnologije pružaju nam više!

Priroda u svom najboljem obliku pruža nam izvor zdrave hrane. Koristeći moderne tehnologije njezine pripreme i sačuvanja, poboljšavamo kvalitetu života, štitimo se od neželjenih organizama. Naravno, i pružamo sebi zadovoljstvo u gastronomskom uživanju na svim destinacijama....


Fleksibilne i termoformabilne višeslojne folije -
Doraflex TB®

Doraflex TB Vakuumske folije termoformirajuće DONJE I GORNJE za automatske strojeve.

 

Doraflex TB je fleksibilni koestrudirani materijal sastavljen od 3- 7 slojeva baziranih na poliamidu/polietilenu sa dokazanim karakteristikama otpornosti na kisik.

Ponuda različitih debljina Doraflex TB barijernih folija, kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja.

Doraflex TB je bazirana na ravnomjerno raspoređenoj strukturi Poliamida, kako bi se osiguralo svojstvo termoformiranja i mehanička otpornost sa minimalnim debljinama materijala.

Glavno područje primjene ovih materijala Doraflex TB je vakumsko ili MAP pakiranje proizvoda, na automatskim pakirnim strojevima,kao što su:

 

svježe meso

dimljeni ili obareni mesni proizvodi

piletina

sirevi

dimljena riba

tehnička roba

medicinska i farmakološka pomagala, itd

Galerija slika proizvoda i pakovina

TIM
Srečko Čorba
General manager
Željko Čorba
Advisor
KONTAKTI
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail:
mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Ima li pitanja?
Slobodno nas kontaktirajte.

PRATITE NAS

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se primjenjuje na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na adresi:   http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 

 

Ambalažne vre
ćice, vakuumske, industrijske vreće, folije, posude,brizgana plastika
Strojevi za vakumsko pakiranje i gastro oprema
Tehnologija pakiranja, strojevi za pakiranje, elementi finalne logistike

 

Copyright
© 2020 by , "DORA-PAK d.o.o." All Rights reserved
mail@dora-pak.hr