Doravac BSS vakuumske vrečice izrađene iz barijerne folije oblika rukava

Vakuumske vrećice Doravac BSS- su vrećice iz rukava/crijeva varene samo na dnu. Oblikovane su bez uzdužnih zavara, ambalažni materijal je barijerna folija u boliku rukava/crijeva sa samo jednim zavarom na dnu.

Ove vakuumske vrećice općenito su napravljene od PA / PE koestrudiranog filma/folije  u rukavima. Posebnost im je da imaju samo jednu donju zavarenu površinu na vrećici (širine 5-10 mm).

Njihove karakteristike i fizikalno-kemijska svojstva podudaraju se sa vrećicama našeg proizvodnog naziva Doravac, kao i  performanse  i otuda visoka svojstva zaštite. Koristi se za istu vrstu primjene, što pokazuje da one imaju nešto bolje performanse kod izrade eksplicitnih proizvoda i pojačavaju njegove estetske segmente.

Neosporno je potrebno prilikom korištenja ove vrećice, prethodno dobro proučiti i zaključiti koje su potrebne dimenzije barijernog rukava/ crijeva, jer  njihova cijena u velikoj mjeri ovisi o njegovoj veličini ili upotrebljivosti  ekstruzijskog modula na kojem se ova folija/ film proizvodi.

Sastav folija PA / PE može biti ojačan s dodatnim komponentama kopolimera, kao što mogu biti s nekim osnovnim masterima- obojene (npr, bijela, žuta, ili slično).

Posebnost korištenja ovog oblika vrećica ili vreća, je ta što se odražava najbolje u pakiranju hrane, ali i za pakiranje većiih paketa od stakla ili mineralne vune u građevinarstvu (npr. širina crijeva 700 / dužina role 3400 mm).

Fotografije

IMG_4405IMG_4406IMG_4402