AMBALAŽNI MATERIJALI,VREĆICE,POSUDE,KONTEJNERI

 

 

Ambalaža se najčešće definira kao omot oko predmeta koji želimo zaštiti, bilo da se to odnosi na hranu ili tehničke predmete.Ambalažni materijali su sve vrste ovih omota koje mogu biti folije, papir, staklo, drvo ili sl...
Moderna ambalaža nije više vezana samo za zaštitnu funkciju, već u sebi nosi i nove sadržaje a to je vjerodostajan prikaz i eksplikaciju same pakovine, i čini jedan od marketinških obilježja.
U našoj ponudi težište je na termovarljivim folijama i vrećicama,posudama i kontejnerima  izrađenim od istih proizvoda, sa posebnim naglaskom na višeslojnim (barijernim) folijama.

 

                                                           

Tehnički upitnik za folije                                                        Tehnički upitnik za vrećice 

 

Doravac
Vrećice zavarene sa 3- strane od koestrudiranih materijala za vakumsko pakiranje i pakiranje u MAP-u 
 

 

Ove posebne vakuumske vrećice koriste se za meso i ostale proizvode, koje moraju ići u kuhanje.

 

 

 vakuumske vrečice izrađene iz barijerne folije oblika rukava

Doravac A
Vrećice za vakuumsko pakiranje 3 strano zavarene od višeslojnih materijala sa tiskom
Doravac EB 
Vrećice zavarene sa 3- strane, a proces vakumiranja se izvodi van komore tj. na jednostavnijim vakumskim mašinama
Doravac SB 
Oblikovane vrećice od specijalnog sastava poliamida/polietilena za vakumsko pakiranje i pakiranje u MAP-u
Doraflex TSB
Termoskupljajuće vakumske vrećice imaju veoma važnu ulogu kod zaštitnog pakiranja mesa, sireva, plodova mora i povrća.
Doraflex MLB
Vrećice iz jedno ili višeslojnih folija za pakiranje različitih proizvoda
 
Doraflex ML
Fleksibilni višeslojni materijali
Doraspec 
Fleksibilne,ojačane,metalizirane vrećice za kuhanje,streilizaciju, makro pakiranja......
 Doraflex IX
Fleksibilni višeslojni koestrudirani materijali visokih barijernih svojstava
Doraflex TB 
Vakuumske folije termoformirajuće DONJE I GORNJE za automatske strojeve 
Dorarigid
Polukrute termoformirajuće folije
Ostala plastika za industriju i kućanstva
LDPE je prvi komercijalni polietilen, i kao takav najčešće se upotrebljava za izradu raznih vrsta posuda.