Linija APOLLO - Souse Vide - kuhala

Sous vide je profesionalna metoda kuhanja koja uključuje vrećice plastične barijere i zaštite od kisika i precizne kontrole temperature za smanjenje oksidacije i produljenje iskoristivog roka trajanja pripremljene hrane, u potpunosti otklanja ili smanjuje kontakt s aerobnim bakterijama.Rezultat je konačni proizvod sa superiornom teksturom, pojačanih okusa i boljih organoleptičkih svojstava.

 

 SOUS VIDE COOKER - COOK 9    
 SOUS VIDE COOKER    COOK 25   
 SOUS VIDE COOKER    COOK 50   

 

Fotografije

cook25