Linija APOLLO - Gastrovac, Souse Vide - kuhala, Varilice

Pokretna jedinica s integriranom vakuum pumpom za stvaranje vakuuma unutar Gastro kontejnera

Vrhunski proizvod; nova tehnologija za sous-vide kuhanje na niskoj temperaturi i kontroliranom vremenskom periodu.

Impulsna varilica za vrećice različitih veličina i debljina.

 

GASTROVAC                    GASTROVAC je polautomatski sustav za vakuumsko pakiranje pretežno prehrambenih                                              artikla, kojima vakumsko pakiranje produžava rok uporabe (svježe meso, suhomesnati                                                 proizvodi, sirevi, ribe, kiselo zelje...), a koji se upotrebljavaju na dnevnoj osnovi.

                                            Ovakvi sustavi osobito su pogodni za kuhinje CATERING kuća, delikatesne trgovine,                                                   pojedinačne mesnice, i to sa naglaskom na one trgovine koje imaju dodatno narezanu                                               robu, koja nije uporabljena tog dana.

SOUS VIDE COOKER         posebna vrsta kuhala sa pripadajućom veličinom radne posude, za pripremu                                      hrane u vrećicama, pri niskim temperaturama i dugotrajnijoj obradi 24-36 sati

EM 320                         jednostavni aparati za zavarivanje,efektivne širine vrećice 300 mm

EM 420                          jednostavni aparati za zavarivanje,efektivne širine vrećice 400 mm

Fotografije

135775066413394096051339409676ALFASOUSE VIDE COOKER