Korisni linkovi

 

KORISNI LINKOVI- Agencije,nakladništvo, zakonska regulativa
 

www.hah.hr                             Hrvatska agencija za hranu

www.huzp.hr                           Hrvatska udruga zaštite potrošača

www.pbf.hr                              Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu
www.azo.hr/                            Agencija za zaštitu okoliša

www.gs1hr.org                        GS1 Hrvatska (unapređenje učinkovitosti i osiguranje cijelog                                                            opskrbnog lanca,  globalno, u svim sektorima (Global language of                                                    busines)

www.nn.hr                               Narodne novine - zakonska regulativa

www.meso.hr                           Prvi hrvatski časopis o mesu