Doraflex TB

Vakuumske folije termoformirajuće DONJE I GORNJE za automatske strojeve - DORAFLEX TB

Fleksibilni višeslojni koestrudirani materijali

Doraflex TB je fleksibilni koestrudirani materijala sastavljen od 3- 7 slojeva baziranih na poliamidu/polietilenu sa dokazanim karakteristikama otpornosti na kisik. 
Ponuda različitih debljina Doraflex TB barijernih folija, kombinirajući komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja.
Doraflex TB je bazirana na ravnomjerno raspoređenoj strukturi Poliamida, kako bi se osiguralo svojstvo termoformiranja i mehanička otpornost sa minimalnim debljinama materijala.
Glavno područje primjene ovih materijala Doraflex TB je vakumsko ili MAP pakiranje proizvoda, na automatskim pakirnim strojevima,kao što su:

svježe meso 
dimljeni ili obareni mesni proizvodi 
piletina 
sirevi 
tehnièka roba 
dimljena riba

Fotografije

doraflex ML9doraflex TB1doraflex TB12doraflex TB14doraflex TB71doraflex TBL5