Doraflex IX

Fleksibilni višeslojni koestrudirani materijali visokih barijernih svojstva za pakiranje na vertikalnim i horizontalnim pakirnim mašinama (tzv. FFS i FLOW PACK)

Doraflex IX
 je fleksibilni koestrudirani materijal sastavljen od 7 ili više slojeva baziranih na Poliamidu/EVOH/Polietilen strukturi. 
Ponuda razlièitih debljina Doraflex IX barijernih folija, kombinirajuæi komponente za laminaciju podešava se za svaku aplikaciju pakiranja
Doraflex IX je bazirana na ravnomjerno rasporeðenoj strukturi Poliamida, kako bi se osiguralo svojstvo termoformiranja i mehanička otpornost sa minimalnim debljinama materijala.
Glavno područje primjene ovih materijala Doraflex IX je vakumsko ili MAP pakiranje proizvoda koji zahtjevaju vrlo visoku otpornost na kisik i ostale plinove.Pakirani proizvodi su:

svježe meso 
HOT DOG, kobasice 
Baguette 
sirevi 
tjesteninarski polufermentirani proizvodi 
trajne kobasice 
mesni naresci 
baguette 
lisnata tijesta 
dimljeni trajni mesni proizvodi 

Fotografije

doraflex IX_004doraflex IX_010doraflex IX_014doraflex IX_015doraflex IX_016doravac IX3